С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Република България и решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г., с което е обявено извънредно положение на територията на цялата страна

ВИ СЪОБЩАВАМЕ,

ЧЕ ХОРАТА, КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНА, ЛЕКАРСТВА И ИЗМЕРВАНЕ НА ВИТАЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ТОВА ОТ ЕКИПА – ДОСТАВЧИК НА ИНТЕГРИРАНИ МОБИЛНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ:№ BG05M9OP001-2.40-0099 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА И ОБЩИНА БОЛЯРОВО” СЛЕД ЗАЯВЯВАНЕ ОТ ТЯХНА СТРАНА НА ТЕЛЕФОН- 0894 700 383- Г-ЖА БАЛТОВА.
ДИСПЕЧЕРА ПО ПРОЕКТА СТЕФКА БАЛТОВА, ЩЕ ЗАПИШЕ ВАШИТЕ ИМЕНА, АДРЕС, НУЖДИ И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ- 0894 700 383
ДИСПЕЧЕРА ПО ПРОЕКТА СТЕФКА БАЛТОВА