С Ъ О Б Щ Е Н И Е : Пръскане срещу кърлежи и бълхи

Община Стралджа стартира още една обработката на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове против кърлежи и бълхи. Пръсканията ще се извършват при подходящи метеорологични условия.
Дезакаризацията /пръскане срещу кърлежи и бълхи/ стартира от 20.30 часа на 27.06.2023 г. в Централна градска част, Градски парк, парк „Младост“, Градски стадион, кварталите на гр. Стралджа и зоните за отдих. Тази година поетапно ще бъдат третирани 94 декара. Препаратите, с които ще се работи, са безвредни за хора и животни, но въпреки това е препоръчително да не се навлиза в зелените площи поне 24 часа след тяхното обработване.
Ще бъдат поставени обозначителни табели на видни места.