С първото свидетелство в ръка

ПЪТЯТ КЪМ УЧИЛИЩЕ Е ОТКРИТ
С едно вълнуващо тържество и изява на таланти приключи обучението на децата от подготвителната група в ДГ“М.Рубенова“ – Стралджа. Те си взеха довиждане с любимата детска градина с обещанието, че никога няма да забравят тези красиви мигове на приятелство, наставленията на учителките, първите стихотворения, танци и песни. Този втори дом на есен малките ще заменят с посещение в училище. Но ще бъдат уверени в знанията си защото получените уроци в детската градина са трайни и дават смелост за покоряване на знанията в първи клас.