С очакване на награда

„СЕДЯНКА“ ОТ ПЪРВЕНЕЦ
Те не само обичат народното творчество родено в селото, те са активни пазители и разпространители на този фолклор, който ги обогатява, радва и гордее. Самодейците от с.Първенец знаят какво могат и с удоволствие се изявяват на различни фестивали и конкурси. Певческата група „Иглика“ при НЧ“Просвета 1908“ с ръководител Мария Стоянова се представи успешно на VІІІ Национален фолклорен фестивал „С песните на Кичка Савова“ с.Сладун. След песента „Марко Тодорка думаше“ от репертоара на Кичка Савова, представителите на Първенец изпяха много сърцато и песните „Снощи си Ганка посгоди“ и „Цъфти люляко прецъфтя“. Любопитство предизвика и обичая „Седянка“, който самодейците от Първенец показаха в цялата му прелест – с песните, разговорките, преденето и закачките.