С благодарност

ДАРИТЕЛИ ПОДКРЕПЯТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА „МАРАШ ПЕЕ“

И тази година провеждането на народния събор „Мараш пее“ се осъществява с активното участие на дарители. Съгласно Статутът наградния фонд основно осигурява Община Стралджа, която е организатор на празника. С отношение към традициите, с желание за тяхното съхраняване , разпространение и обогатяване финансови средства добавят местни фирми, организации, институти, земеделски производители, еднолични търговци. С благодарност към дарителите:

ПТК“Съгласие“ Стралджа
ЦКБ АД
ЕТ“Тодор Стайков“
ППК“Начало 93“ Стралджа
Технострой инженеринг 99 АД
Булгартрансгаз
Инфрастрой Инженеринг ООД
Трансвел ВМХГ Велко Велев
ПВМ Манавски
Инком ПВ ООД
Диана кабел Ямбол
Денис строй 91 ЕООД
МУРРА 2002
Джамбаз агро ООД
Минсид ЕООД
Елка Велчева
Велеви фарма
ПЧЗК Стралджа
ЗПТ АД
Дичони ЕООД
ЕТ Петър Жеков
ЕТ Девима Александър Станчев
Виола АЕ ООД
Атанас Костов и син
ЕТ Дани 3 Йордан Стоянов
Митко Янакиев
Стралджа КООП АД
ЕТ Йоана Станка Йорджева
ЕТ Красимир Куртев
Варовик комерс ЕООД