С благодарност

ГРАМОТА ЗА ПАЗИТЕЛИТЕ НА ФОЛКЛОРА ОТ ДЖИНОТ
По покана на организаторите фолклорната група при читалище Джинот взе участие в ритуала по зажънване в с.Търнава. Представяйки характерните местни народни песни самодейците допълниха очарованието на празника и доказаха, че са достойни пазители на фолклора. Това е поредната им успешна изява. Групата има опит в представяне на народния обичай „зажънване“, който има своя успех в селото. Джинотци са единствените в района които възстановиха и ежегодно показват позабравения колоритен обичай „Еньова буля“.С всяко участие в различни празници самодейците от Джинот добавят допълнителен интерес към фолклора.