СЪОБЩЕНИЕ

Поради ангажимент на кмета и част от ръководството на община Стралджа, променям началния час на 43-то заседание на ОбС – гр. Стралджа. Заседанието ще се проведе в залата на „Пенсионерски клуб – гр. Стралджа“ от 09:00ч.

Председател на ОбС – гр. Стралджа  /п/

инж. Иван Митев