СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Заповед  №РД-01-748/02.09.2021г. на Министъра на здравеопазването доктор Стойчо Кацаров и въведените с нея временни противоепидемични мерки на територията на Република България от 07.09.2021г. до 31.10.2021г. отлагам до отпадане на въведените мерки провеждането на   Вторият конкурс за кавалджии „С музиката на Матьо Добрев”, който се организира от Община Стралджа и бе насрочен за провеждане на 02.10.2021г.

Нова дата за провеждането му  ще бъде обявена на официалната страница на община Стралджа, както и чрез средствата за масово осведомяване.

 

АТАНАС КИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА