Схема „Младежка заетост“

ШАНС ЗА РАБОТА НА МЛАДЕЖИ
Проектът на Агенцията по заетостта „Нова възможност за младежка заетост“ по ОП“Развитие на човешките ресурси“ осигури обучение на 22 безработни от община Стралджа на възраст до 29 г. с основната цел да се обучат и да получат своя шанс за работа. По схемата „Младежка заетост“ след 6-месечно обучение под надзора на опитни наставници 17 от тях се квалифицираха като „озеленители“ и 5 като „работници по поддръжка“. След успешно положен изпит Иван Иванов, зам. кмет на общината, връчи на младежите Сертификат за успешно преминато обучение с пожелание да се реализират на трудовия пазар. Проектът спомогна за създаване трудови навици у безработните млади хора давайки им възможност да открият своя професионален път, да добият самочувствието , че могат да бъдат конкурентноспособни. Междувременно общината отново ще наеме лицата за определен период.