Стралджански творци в Алманах на КБП

„ДУМИТЕ“ ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ
Четирима творци от община Стралджа се представят в новия Алманах „Думите“ на Конфедерацията на българските писатели – Бургас, който излиза под мотото „Думите са единственото нещо, което ще живее вечно“/У.Хазлит/. Съставител на прекрасния сборник от близо 400 страници с раздели „Белетристика, „Поезия“, „Критика и есеистика“, Публицистика“, „Краезнание“, „Хумор и сатира“, „Пътеписи“ , „Интервю“ както и „Преводи“, „Рускоезична литература“, „Културни новини“ е Станислав Марашки, председател на КБП. Главен редактор е Маргарита Павлова, а художници – Розалия Лефеджийска, Емилия Николова, Латинка Минкова и Димитър Атанасов. Книгата е подготвена за печат в издателство „Конфедерация на българските писатели“ в Бургас, а печатът е на „БГ – ПРИНТ“ ЕООД. В алманахът присъстват 169 автори от цялата страна сред които са и стралджанските представители.
…Ако някога нещо се случи
И си тръгна, внезапно сразена,
Ще ми бъде напълно безразлично,
Дали някой ще тъгува за мене.
Беше време, когато се спъвах,
Във всяка дума, мълчание, жест…
Днес дори и капката отрова,
Я приемам като оказана чест.
В краткото време, в което
Обитавам живот подарен,
Искам птицата в мене да пее,
До последния писан й ден.
Признание за творчеството на Станка Парушева е публикацията на нейното стихотворение. Разказът „Подари светлина…“ на Димитър Стоянов, който се откроява със своеобразна стилистика, е доказателство за оригиналните му творчески идеи. Янко Стефов се представя със стиховете „Песен“ и „Жалба жали България“. Надя Жечева, която е и част от редакционната колегия, присъства в Алманаха с два свои пътеписа.
„Жанровата панорама в антологията осигурява своеобразен комфорт на литературните матрици, в които се вместват проблеми характерни за миналото, така и за най-злободневната съвременност. Формално погледнато текстовете в „Думите“ са адресирани към миналото и настоящето. Те , обаче, подбуждат към размисъл и генерират чувства и мисли, които подготвят читателя за възприемане и на бъдещи събития“, пояснява Ст.Марашки.