Столетна история дава самочувствие

БОГАТА КУЛТУРНА И ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ В ПЪРВЕНЕЦ
НЧ“Просвета 1908“ в с.Първенец навърши своите 110 г. Събитието стана повод за богато тържество и изява на самодейците.
Началото е през 1908г. когато родолюбиви младежи от селото, сред които и първия учител от Ямбол Господин Георгиев, заедно с Иван Монев, Иван Радев, Вълко Даскалов стават инициатори за учредяване на нова организация с името читалище“Просвета“. По-нататък е дейността, която придобива все по-разнообразни измерения. Изградена е театрална трупа, започва създаването на библиотека, през 1932г. е закупен първия радиоприемник. Най- сериозния подем читалището постига през 50-те години на миналия век когато е построена читалищната сграда. От тогава е и спомена за двугласен хор, прегледи на художествената самодейност и други културни събития. Все повече стават отличията и наградите от различни участия в регионални и национални изяви. Както и самочувствието на самодейците. Създадена е коледарска група, лазарска група, инструментална група, възстановен е кукерския празник, реализират се успешни изяви на певческата група. С цел съхраняване на традициите читалищните активисти представят местни обичаи. С голямо желание е подготвена и богата музейна сбирка.
Целият извървян 110-годишен път беше проследен с подходяща презентация. По решение на Читалищното настоятелство и по повод юбилея с плакети бяха удостоени кметът на общината Атанас Киров и експерти от ръководния екип, златни медали бяха връчени на ветерани – читалищни дейци и самодейци-активисти. В празничния концерт взеха участие местни и гостуващи фолклорни групи и индивидуални изпълнители. На финала ФА“Тунджа“ зарадва родолюбивата публика със своя специална програма. Кметът на общината Атанас Киров, който беше скъп гост на празника, поздрави всички присъстващи, благодари на читалищното ръководство и всички участници в съставите, за постиженията и успехите, пожела нови предизвикателства.
И днес животът в читалището на с.Първенец продължава активно, всеотдайността на читалищните работници е засвидетелствана чрез различни инициативи, таланта на самодейците се проявява на фестивали, събори и селски празници, а наградите се увеличават. Така се съхранява памет, така се предават на следващото поколение традиции и обичаи, така се възпитава родолюбие.