Стипендии за студенти

В ПОМОЩ НА МЛАДИТЕ
Камелия Тенева от Зимница, студентка трета година, специалност „Публична администрация“ в Икономически университет- Варна и Жанет Добрева от Стралджа, студентка трета година, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в ПУ“П.Хилендарски“ гр.Пловдив, са първите студенти, които с решение на ОбС, ще получават стипендия от бюджета на общината.
За Жанет връщането в родното място е естествен процес. Тя желае да работи за образованието на децата в Стралджа. И вярва, че други студенти ще вземат същото решение.
Камелия отдавна е взела решението да се върне в родния край. Защото й харесва и защото счита, че тук има широко поле за изява.
Размерът на финансовата помощ, която ще получават двете момичета, е в рамките на 200 лв. месечно. На своето заседание в началото на октомври съветниците единодушно гласуваха „за“ предложението на кмета Атанас Киров с пожелание броят на отличените студенти да се увеличава , а с това и надеждата в родния град да се връщат все повече квалифицирани и образовани млади хора.
Решението е в изпълнение на Наредба № 23 за отпускане на стипендии на студенти от община Стралджа, след одобрението на Експертно – консултативна комисия, назначена със заповед на кмета. Целта е насърчаване на учащите се за постигане на по-високи резултати в обучението им, завръщане в родното място, подпомагане развитието чрез квалифицирани млади специалисти. /на сн. Камелия Тенева/