Стартира подмяната на осветителните тела на територията на общината

Успешно стартираха на 2 януари 2024 г. строително-ремонтните дейности по подмяна на уличното осветление в град Стралджа и всички 21 населени места на територията на общината.
Изпълняваният проект от общината е „Рехабилитация и модернизация на улично осветление на територията на Община Стралджа“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ и е в партньорство с „Интернешънъл Девелъпмънт Норвей Асосиатион“-Кралство Норвегия.
Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на стойност 1 002 218.72 лева.
В рамките на предвидения срок на изпълнение на проекта в град Стралджа и всички 21 села на общината ще бъдат монтирани 3639 нови енергоспестяващи осветителни тела.
Строително-ремонтните дейности стартираха след проведена процедура по ЗОП и избран изпълнител на проекта.
Успешното изпълнение на проекта гарантира на първо място повишаване качеството на живот и сигурност във всяко населено място, както има и икономически ефект с намаляване големите разходи за електрическа енергия, които общината има при остарялата система на улично осветление. Проектът за реконструкция и модернизация на системите за улично осветление е изключително необходим и ще даде своя принос към постигане на основната ни цел подобряване живота на хората в общината, коментира кметът на община Стралджа Атанас Киров.
Доброто улично осветление в общината също така е важна предпоставка за безопасно движение на автомобили и пешеходци в нощните часове. Ръководството на общината се надява, че голямата инфраструктурна инвестиция ще доведе до по-голяма сигурност за населението на територията на общината, както и намаляване на престъпленията. Уличното осветление е социална придобивка за хората и е важна за водената политика от община Стралджа в интерес на хората.