Срочно!

ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ
До 11 май 2018г. във Военно окръжие Ямбол приемат документи за кандидатстване за военна служба в Стационарната комуникационна и информационна система на РБългария. Службата ще се изпълнява във военни формирования в София, в.ф.42 170 Сливен и в.ф. 42 650 Копривщица. Могат да кандидатстват граждани , освободени от военна служба/кадрова/, отговарящи на следните условия:
– Да имат средно или по-високо образование
– Да са годни за военна служба
– Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията
– Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер
– Да нямат друго гражданство, освен българско
– Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната
– Да са психологично пригодни
– Да не са уволнени с наложено дисциплинарно наказание „уволнение“
– Да не са по-възрастни от 28г. и 41 г. за служилите „кадрова служба“
– Да не са минали повече от 10г. от уволнението, за служилите „кадрова служба“.
За справки: Офис за водене на военен отчет, община Ямбол, гр.Ямбол, ул.Търговска 11 тел. 66 22 41 , 66 22 56 или 089 55 687 Петър Петров