Срещу вредителите

ПРЪСКАНЕ НА ПШЕНИЦА,ЕЧЕМИК, РАПИЦА
В периода от 06 до 10 април 2018 г. в часовете от 9,00 до 18,00 ч. ППК“Начало 93“ ще извърши третиране на пшеница, ечемик и рапица срещу широколистни и житни плевели, септориоза, мрежести петна по ечемика. Карантинен срок 60 дни.
Подлежащи на третиране са парцелите:
– Каба юг 1297 дка
– Мандаджия 376 дка
– Ахър алча 424 дка
Да се вземат мерки за опазване на пчелите!