Среща на зам.кметове и секретари

  В ИМЕТО И ЗА ДОБРОТО НА СТРАЛДЖА

   През 2019г. Стралджа ще отбележи 50 години от обявяването за град. Събитието ще бъде предшествано от редица прояви.  Една от тях беше срещата на зам.кметове и секретари на общината с основна   тема за разговор  доброто управление и успешното развитие на града и общината. На поканата отправена от зам.кметовете Гроздан Иванов, Иван Иванов и секретаря Роска Стойкова се отзоваха Велчо Тончев, Иван Димитров, Александър Станчев, Динка Пачова, Донка Апостолова, Йордан Йорданов, Атанаска Христова. „Всеки един от вас   е работил в управлението на общината през различни периоди, има своите  познания и ръководни умения, може да бъде полезен с конкретни идеи и предложения за новия ден на града и общината“, поздрави присъстващите Гроздан Иванов с благодарност за участието в срещата. Той направи кратък анализ на работата по предстоящи събития и дейности, включително ремонти на улици и пътища, реализация на проекти, подготовка на културни прояви и др. Роска Стойкова обърна внимание върху стартиралия  процес по  предстоящото  въвеждане на   електронно обслужване на гражданите. Иван Иванов благодари за готовността на ветераните да подпомагат управлението на общината с уверението, че постигнатото ще бъде съхранено, а надграждането ще продължава. С много труд, желание и за доброто на Стралджа и общината.  В последвалия разговор всеки от гостите разказа за своя опит, припомни интересни моменти от управлението, постижения и успехи. Направени бяха конкретни предложения по плана за честване 50-годишнината от обявяването на Стралджа за град, заявено беше и желанието за активно участие в някой от инициативите. Всички се обединиха около предложенията за издаване Алманах „50 години Стралджа град“ както и за организиране на земляческа среща. Всеки един от участниците  припомни колко важна е работата по привличане на инвеститори и създаване на работни места, от там и задържане на младите хора в родния край.

„Бъдете единни в ръководството, в работата, в начинанията! Само така се постигат успехи!“ добронамерено и бащински отправи съвет към управленския екип на общината днес Велчо Тончев с увереността, че имат силите и възможностите да ръководят с ум и сърце, да постигнат своите успехи. Взето беше решение следващата среща да се проведе веднага след утвърждаване плана за честване 50-годишнината от обявяване на Стралджа за град.