Справяне с безработицата и демографския срив

Начините за справяне с безработицата в уязвимите групи беше основната тема на разговор между управата на община Стралджа, заместник-министъра на Труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, преподавателят в СУ”Климент Охридски” доц.Георги Бърдаров и проф. Иван Станков – бивш министър на земеделието и преподавател в Тракийски университет . Сред обсъдените теми беше начинът за създаване на социални предприятия основно в сферата на земеделието на територията на община Стралджа. Доктор Петрова насочи вниманието на общинските ръководители в очакваните средства за социална икономика в новия програмен период и припомни добрите и работещи практики, обособени в сътрудничеството между Социалното министерство и община Стралджа. Обсъдени бяха и анализи свързани с демографските проблеми в общината и областта. Според кмета на общината Атанас Киров, ползата от такъв тип срещи е повече от видима и даде пример с желанието на община Стралджа да регистрира социално предприятие, което да изгради зеленчукова оранжерия, която освен, че ще наема работници от града и общината, ще реализира продукцията си в местните социалните домове, патронажи и учебни заведения.