Седмицата на противопожарната безопасност в ДГ“М.Рубенова“

„ПОЖАР“ И ПЪРВА ПОМОЩ ЗА ПОСТРАДАЛО ДЕТЕ
Ярък и полезен спомен ще съхранят децата от ДГ“М.Рубенова“ след участие в поредното демонстративно занятие на пожарникарите с потушаване на пожар и първа помощ на пострадало дете. Още с включване на тревожния сигнал за опасност учители и малчугани се изнесоха навън за кратко време, а когато чуха сирената на специализирания автомобил малките грейнаха в очакване на приключение. С интерес и неподправено детско възхищение наблюдаваха пристигането на униформените мъже, използването на съоръженията за гасене на пожар, действията при „спасяването“ на детето. Всички пожелаха да се снимат с пожарникарска каска, но може би най-интересно се оказа да включват вода в „гасенето“ на пожар. Насърчавани от огнеборците и най-плахите се включиха в приключението. За да разказват на приятелите и у дома колко важна е професията „пожарникар“ , а някой и да пожелаят като пораснат да работят на това поприще.
Седмицата на противопожарна охрана продължава и утре , 13 септември , когато на площада от 10,30 ч. предстои информационно-разяснителна беседа с разпространение на материали за превантивните мерки и правилно поведение за защита при възникване на пожари и бедствия, вкл. демонстрация на тактико-техническите способности на служителите от РС ПБЗН за реагиране при бедствия и извънредни ситуации.