„Розите на България“

ВИТО БЪЛГАРСКО ХОРО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Всички училища и ДГ“Здравец“ от община Стралджа се включиха в инициативата на МОН „Розите на България“. Деца, ученици и учители играха право хоро под звуците на „Празнична сюита“ . Така не само отбелязаха 11 май – празника на Светите братя Кирил и Методий, но доказаха любовта си към всичко българско и родно. В СУ“П.Яворов“ дворът се изпълни с шарено вито хоро, от което никой не искаше да се пусне. В ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа ученици и учители танцуваха в народни носии, в Зимница и Войника учители и ученици истински се забавляваха изразявайки готовността да прилагат инициативата всеки ден. В детската градина „Здравец“ тон даде дъщерята на обичания хореограф Тончо Тончев- Нели Тончева Кавалджиева. „Българското хоро е не само традиция, това е нашият живот и най-доброто доказателство, че България е жива, че България ще пребъде!“ споделят одобрението си родителите.