„Родино, дай ми ти криле…“

ЦВЕТЕ ПОД ИКОНОСТАСА НА СВОБОДАТА
Малките рецитатори от формация „Слово“ с ръководител Димитър Стоянов се справиха чудесно с отговорната задача да рецитират пред гости и жители на града на Трети март. И ако подготовката на рецитала, изборът на стиховете, вдъхновението даде техния ръководител, то за изпълнението се погрижиха учениците, които грабнаха сърцата на публиката. Показаха, че са носители на живия български дух, а това е много! Браво!