Радвайте се!

ИДЕ ЧЕРВЕН, ВЕСЕЛ ВЕЛИКДЕН!
В косите с венчета лазарките на Джинот пак шетаха из село с песен звънка и ясна. За да съобщят, че иде червен, весел Великден. И да поканят старо и младо: да си люшнем хорцето! И да благословят за здраве и берекет. „Да ви стоплим сърцето, да поникне пшеница, да се радват дечица…!“