Равносметка на валежите през юни

МНОГО НАД НОРМАТА ЗА МЕСЕЦА

117 литра на кв./м. достигнаха валежите в Стралджа през месец юни. При средно месечна юнска норма за нашия район от 66л./кв.м., през миналият месец имахме валежи близо 2 пъти над месечната норма. Основното количество валежи паднаха през втората половина на месеца, през първата половина те бяха 30л./кв.м., а останалите количества паднаха през втората половина. Главна заслуга за тези значителни количества имаше Средиземноморският циклон в кроя на юни, който донесе обилни валежи и в цялата страна. През последните 4-5 дни на юни, поройните валежи оставиха в нашия град 64л./кв.м. Такива атмосферни образувания като Средиземноморски циклон в началото на лятото са твърде необичайни, нормално те се формират през студеното полугодие на годината – периода октомври-април. Наличието на такъв циклон през лятото, високите летни температури дават енергия за формирането на интензивни и поройни валежи.