Работа по Регионална програма за заетост

ШАНС ЗА БЕЗРАБОТНИ
10 трайно безработни лица от Община Стралджа ще започнат работа по Регионалната програма за заетост на област Ямбол за 2018 година. Средствата за това се осигуряват от държавата.
За цялата област Ямбол те са в размер на 184 173 лв. В Стралджа по разпределение ще работят 10 лица, на 8 часов работен ден. Те ще бъдат назначени като „работник поддръжка“.
Програмата стартира от началото на месец юни и е с продължителност шест месеца.