П О К А Н А

Кметът на община Стралджа, г-н Атанас Киров на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, поканва на 26.01.2024 год. от 14.00 часа в залата на пенсионерски клуб в гр. Стралджа , жители от населените места в общината; общински съветници; представители на читалища, младежки, спортни и др.организации,кметове и кметски наместници на населени места; ръководители на училища, детски градини, социални заведения за публично обсъждане на макрорамката на проекта за общински бюджет за 2024година.

АТАНАС КИРОВ
Кмет на община Стралджа