Пръскане

ДА ОПАЗИМ ПЧЕЛИТЕ!
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности ППК“Начало 93“ Стралджа съобщава, че от 06.04.2018г. до 10.04.2018г. в часовете от 9,00 до 18,00ч. ще проведе третиране на пшеница, ечемик и рапица с продукти за растителна защита – Танго супер, карикс 240 , сенатор ОД, кредо, Имаспро . Карантинен срок 60 дни.
Третирането се извършва срещу вредител широколистни и житни плевели, септориоза, мрежести петна по ечемика.
Подлежащи на третиране са местностите:
– Блатото І – 466 дка
– Мараш север – 172 дка
– Мерата Г.Александрово – 166 дка
Да се вземат мерки за опазване на хора и животни!