Пръскане срещу кърлежи

Община Стралджа започва обработката на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове против кърлежи.    Пръсканията ще се извършват при подходящи метеорологични условия.

Дезакаризацията /пръскане срещу кърлежи/ стартира от 14.04.2022 г.  от 21:00  часа в Централна градска част, Градски парк „Южен“ , парк „Младост“,  детски площадки  и в кварталите на гр. Стралджа. И тази година поетапно ще бъдат третирани 90.20 декара. Препаратите, с които ще се работи, са безвредни за хора и животни, но въпреки това е препоръчително да не се навлиза в зелените площи поне 24 часа след тяхното обработване.

Ще бъдат поставени обозначителни табели на видни места.