Пръскане срещу кърлежи

Община Стралджа започва обработката на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове против кърлежи.    Пръсканията ще се извършват при подхоящи метереологични условия.

Дезакаризацията/ пръскане срещу кърлежи/стартира от 02.07.2021 г.  в Централна градска част, Градски парк и в кварталите на гр. Стралджа. И тази година поетапно ще бъдат третирани 90.20 декара. Препаратите, с които ще се работи, са безвредни за хора и животни, но въпреки това е препоръчително да не се навлиза в зелените площи поне 24 часа след тяхното обработване.

Ще бъдат поставени обозначителни табели на видни места.