Пръскане срещу бяла американска пеперуда

Община Стралджа ще извърши пръскане срещу американска бяла пеперуда на територията на град Стралджа. За нападнатите дървета от бяла пеперуда ще се използва бактериален препарат, който е безопасен за хората, животинския свят и околната среда, прилагащ се без карантинни срокове. Пръскането ще се извърши на 22.06.2023 г. от 20.30ч.