Пръскане срещу бяла американска пеперуда

Община Стралджа ще извърши пръскане срещу бяла американска пеперуда на територията на град Стралджа. За нападнатите дървета ще се използва бактериален препарат, който е безопасен за хората, животинския свят и околната среда, прилагащ се без карантинни срокове.
Пръскането ще се извърши на 20.06.2024 г. от 21.00ч.