Пръскане срещу бяла американска пеперуда

Община Стралджа ще извърши второ пръскане срещу бяла американска пеперуда на територията на град Стралджа. За нападнатите дървета ще се използва бактериален препарат, който е безопасен за хората, животинския свят и околната среда, прилагащ се без карантинни срокове. Пръскането ще се извърши на 22.08.2023 г. от 20.00ч.