Процедура

НАБИРАТ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИЯ БЮДЖЕТ

Съгласно заповед № З-679/ 01.10.2018 г. на кмета на община Стралджа – г-н Атанас Киров е открита процедура по набиране на предложения за съставяне проект на бюджет на община Стралджа за 2019 г.
Желаещите граждани и институции могат да дадат своите писмени предложения на следните места:
– в“Център за услуги и информация на гражданите” при общинска администрация
– в кметствата по населени места
Предложенията могат да бъдат подадени и на електронна поща с адрес: straldjainf@yahoo.com
Срокът за представяне на предложенията е до 30.11.2018 г.