ПРОТОКОЛ НА ЖУРИТО ОТ ТСНТ“МАРАШ ПЕЕ“2024

П Р О Т О К О Л

Днес, 19.05.2024г. в гр. Стралджа, Ямболска област се проведе Традиционен събор на народното творчество „Мараш пее ’ 2024“. Конкурсната програма бе оценявана от жури в състав:

Почетен председател : Академик Крум Георгиев – председател на Общество за фолклор Ст.Загора

Членове :
1. Доц. д-р Ивайло Иванов- директор „Художествено- творческа дейност“ в катедра „Изкуства“ при ВСУ „Черноризец Храбър“

2. Стойчо Тончев – хореограф, основател и дългогодишен ръководител на ансамбъл „Лисец” Омуртаг
3. Светлана Петрова – хореограф- педагог, ръководител на Танцова школа в Ямбол, танцьор в ансамбъл „Тунджа“
4. Георги Пенев – дългогодишен директор и преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев” гр. Котел, фолклорист

Явиха се 26 колектива с над 550 участника на възраст от 4 до 75 години от цялата страна. Кандидатите представиха танцовия фолклор от областите на които бяха представители. След обстойно обсъждане журито

Р Е Ш И :

Специалната награда на събора – ДТГ при НЧ „Виделина 1928“,
с. Войводиново, общ. Марица

Наградата на кмета на община Стралджа – ФА „Въжички” при НЧ „Просвета 1892”, гр. Стралджа

I. ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

първо място: ДТС „Джумалийче“ към СНЦ „Джумалийче“,гр.Търговище

ДЮТС „Яница” при Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Елхово

второ място: ДТС „Боляровче“ – гр. Болярово

. ДТС „Здравец” при НЧ „Слънце 1928” -с. Гавраилово

трето място: ДТС „Хорце” при НЧ „Изгрев 1958”- с. Джинот

Награда на журито за отлично представяне: ДТС при ОДК гр. Средец

За отлично представяне и
прощъпулник на ТНСТ „Мараш пее“: ДТГ при НЧ Просвета 1928“,
с. Воденичане
.

ІІ. ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

първо място: Танцова школа „Всички стъпки“ – гр. Ямбол

ТС „Св. Седмочисленици“ при I СУ „Св. Седмочисленици“, гр. Търговище

второ място: Студио за народни танци при ОДК, гр. Ямбол

Юношески танцов състав „Зорница” при НЧ „Пробуда 1882” – гр. Сунгурларе

ДЮТК „Здравец“ при НЧ „Слънце 1928“, с.Гавраилово,

трето място: : ТГ „Божур” при НЧ „Пробуда 1934” с.Чарда

Самодеен младежки танцов състав „Луди млади” при НЧ „Пробуда 1931“ – с. Чубра

ІІІ. ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

първо място: ТС „Златен Клас” при НЧ „Възраждане 1926”, с. Зимница

ТФ „Велико Сяров“ при НЧ „Светлина 1926“ –
с. Селеминово

второ място: Ансамбъл „Кабиле“ при НЧ „Напредък 1930“, с. Кабиле,

ФТК „Тракийска китка“ при НЧ Слънце 1928“ с. Гавраилово и НЧ „Светлина 1926“ с. Селиминово

трето място: Група „Буенек „ при НЧ Къньо Мераков 1928“
с. Блатец

ТС „Хоротропници“ при НЧ „Изгрев 1958“ – с. Джинот

IV. КЛУБОВЕ ЗА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

първо място: Танцов клуб „Радост“ при НЧ „Съгласие 1862“
гр. Ямбол

КНХ „Оротропци“ при НЧ „Отец Паисий 1870“ гр. Омуртаг

второ място Танцов клуб „Престиж“ – гр. Сливен

Журито счита че ТСНТ „Мараш пее – 2024”, в който взеха участие над 550 танцьори , премина на много високо организационно и художествено равнище.