Промяна и в Атолово

Нови табели за вход и изход и изкуствена неравност, чрез която се ограничава скоростта на движение на моторните превозни средства- с това може да се похвали село Атолово в първия месец на новата година. Новите придобивки са осигурени от общинското ръководство след настояване на назначения преди няколко месеца кметски наместник Стоян Стоянов. Новият кметски наместник се надява, че чрез поставянето на гумираната изкуствена неравност на главната улица, в селото ще се реши един от основните проблеми – бързото преминаване на колите, което е предпоставка за ПТП. Хората в Атолово живеят с надежда, че след приемането на общинския бюджет ще се реши и още един дългогодишен проблем – липсата на детска площадка в основаното от бежанци от Одринска Тракия и Македония в началото на 20 век село.