Преустановява движението на всички МПС и ППС

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с провеждането на Великденски прояви на 15 и 16.04.2023 год. в гр. Стралджа, за осигуряване безопасността на движението и недопускане на произшествия с участници и гости,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се въведе следната временна организация на пътното движение в град Стралджа, както следва
Преустановяване на движението на всички МПС и ППС за периода от 9.00 часа на 15.04.2023г./събота/ до 15.00 часа на 16.04.2023г./неделя/ по улици, както следва:
– ул. „Г. Станчев в участъка от кръстовище с ул. „Свобода” до кръстовище с
ул. „Ал. Стамболийски”;
– ул. „Хемус“ /в участъка от площад „Демокрация“/ до ул. „П. Берон“.

Във връзка с масовото посещение на Храм „Св. Архангел Михаил“, гр. Стралджа се преустановява движението на всички МПС и ППС за периода от 22.00 часа на 15.04.2023г./събота/ до 1.30 часа на 16.04.2023г./неделя/ по улици, както следва:
– ул. „П. Кабаков“ в участъка от кръстовище с ул. „Н. Петков“ до кръстовище с ул. “Ст. Караджа“.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието на РУ-Стралджа, РДПБЗН-Стралджа, ФСМП-Стралджа, заинтересованите лица и да се публикува в Официалния сайт на община Стралджа.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед ще осъществявам лично.

АТАНАС КИРОВ:
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА