Презентация

На 5 декември от 13,15ч. в Клуб на пенсионера Стралджа – презентация „75 г. от края на Втората световна война и ролята на България за спасяване на българските евреи“. Проявата е част от мероприятията на Министерски съвет, изпълнявани от Областна администрация Ямбол. Организатор на събитието в Стралджа е НЧ“Стралджа 2016″.