Пред ІV-я Национален литературен конкурс „Дървото на живота“

ОЧАКВАН ИНТЕРЕС НА ТВОРЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
От учредяването на конкурса през 2012г. изминаха 6 години. Време достатъчно, за да се преосмисли това културно събитие, да се направи равносметка, да се вземат решения за осъвременяването, обогатяването и разнообразяването му. Организаторите от Община Стралджа вече са готови със Статута. Той се разпространява сред литературните среди. И за пореден път името на талантливата българска поетеса Станка Пенчева с родов корен от с.Воденичане се произнася с уважение и респект, предизвиква мисли за развитието на българското творчество, за откриването на нови таланти, за даване път на млади дарования в областта на литературата. Нейната поезия отново ще бъде мерило за високо качество на произведенията. Като жители на града, който даде вдъхновение на титана Яворов, като последователи на една добра идея, като ценители на добрата българска поезия и проза стралджанци отново дават ход на Националния литературен конкурс „Дървото на живота“. И очакват жив интерес сред литературните среди. Успех на всички участници!Крайният срок за предаване на творбите е 20 октомври.