Пред първия учебен ден

„ДЕЦАТА ТРЪГВАТ НА УЧИЛИЩЕ. ДА ГИ ПАЗИМ НА ПЪТЯ!“
За ограничаване на предпоставките за пътнотранспортни произшествия с деца от 1 септември до 31 октомври 2018 г. се провежда традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище. Да ги пазим на пътя!“.
Тази година дните от 24 до 30 септември са обявени за Седмица за превенция на детската пътна безопасност.
Във връзка със сигурността на децата при откриването и през цялата учебна 2018/2019 г. от ръководството на ОДМВР Ямбол са реализирани и ще се изпълняват редица мероприятия за недопускане нарушения на обществения ред и други инциденти, които биха помрачили празника и ежедневието на учениците. Създадена е организация при провеждане на тържествата на 17 септември, полицейски служители да следят за обезпечаване на обществения ред и сигурността в районите на всички училища и детски градини в Ямболска област, а пътни полицаи ще осъществяват засилен контрол за осигуряване на безопасно движение.
Служители от сектор „Пътна полиция“-Ямбол и експерти от РУО-Ямбол, ще изготвят графици за провеждане на беседи по пътна безопасност с деца и ученици от учебните заведения в региона.
Проведени са работни срещи с директорите на детски и учебни заведения, на които са обсъдени мерки за физическа защита, начините на охрана, пропускателния режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. Актуализирани са начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на МВР.
От служители на охранителна полиция са извършени охранителни проверки на оградите на детските и учебните заведения в обслужваната територия. Направени са срещи с ръководствата на охранителните фирми, осъществяващи тяхната охрана.
Извършени са проверки и са дадени указания към управителите на търговски обекти, намиращи се в близост до учебни и детски заведения за недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. Полицейски екипи ще следят за недопускане разпространението на наркотични вещества в районите на детските градини и училищата.
Ще продължат проверките в питейни и увеселителни заведения за контрол по спазване изискванията на Закона за закрила на детето, касаещи недопускане присъствието на малолетни и непълнолетни лица в тях, както и продажба на алкохол и тютюневи изделия на деца.