Пред професионалния празник на огнеборците

ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ ЗАВИСИ ОТ ВСЕКИ
В периода от 10 до 16 септември 2018г. предстои традиционното провеждане на „Седмица на пожарната безопасност“ и честване професионалния празник на служителите от ГД ПБЗН – МВР – 14 септември. Мероприятията по повод „Седмица на пожарната безопасност“ са планирани и са пряко насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на ПБЗН, издигане престижа на професията и доверието на хората, популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГД ПБЗН – МВР.
В РС ПБЗН – Стралджа през този период ще се проведат различни мероприятия:
– Ден на отворените врати, приемна за граждани
– Срещи с ветерани и бивши служители на РС ПБЗН Стралджа и МПО“Млад огнеборец“ към СУ“П.Яворов“ Стралджа
– 11.09.2018г. от 15,00ч. на градски стадион ще има демонстрация на МПО“Млад огнеборец“ към СУ“П.Яворов“ Стралджа и игри с тематика в областта на ПБЗН за деца и ученици.
– 12,09.2018г. от 10,30ч. ще се проведе демонстративно занятие за гасене на пожар и АСД с оказване на първа помощ на пострадали в ДГ“М.Рубенова“- Стралджа
– 13.09.2018г. от 10,30ч. на площад „Демокрация“ ще се проведе информационно-разяснителна беседа с разпространение сред населението на материали, описващи превантивните мерки и правилното поведение за защита на хората при възникване на пожари и бедствия и демонстриране пред обществото на тактико-техническите способности на силите и средствата на РС ПБЗН – Стралджа за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
И не на последно място РС ПБЗН- Стралджа отправя апел към всички граждани от Община Стралджа да спазват стриктно изискванията за пожарна безопасност в края на пожароопасния летен сезон и най-вече забраната за палене на суха тревна растителност и отпадъци.