Предстоящо

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ 2017
На 11 май 2018г. от 14,00ч. в Клуб на пенсионера гр.Стралджа ще се проведе публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на общински бюджет за 2017г. Живко Ангелов, председател на ОбС, кани гражданите от всички населени места в общината, общинските съветници, представители на синдикати, бизнес организации и НПО/читалища, младежки, спортни и др.организации/, кметове и кметски наместници на населени места, ръководители на училища, детски градини, детска ясла, социални заведения да присъстват на обсъждането.