Предпролетно

ЛАЗАРУВАНЕ В ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ СТРАЛДЖА
Дни преди народният пролетен празник Клуб „ Традиции“ по проект „ Твоят час“ с ръководител Грозданка Атанасова при ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Стралджа представи ритуала „Лазаруване“. Преди това учениците бяха подробно запознати с традицията и значението на лазаруването. Песните и танците, които изпълниха децата, са събрани и съхранени от „славеят на Стралджа“ – Ойка Пенева.