Предложение

С Т А Т У Т

НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

“РОДОИЗСЛЕДОВАТЕЛ – КРАЕВЕД”

гр. Стара Загора

ОРГАНИЗАТОРИ:

Община Стара Загора

НЧ „Св. Климент Охридски 1858г.”

Клуб „Род и памет”, Стара Загора

Българска генеалогична федерация “Родознание”

І. Цел на конкурса

Да съхранява и развива българската духовна култура и народопсихология, историческата и родовата памет, за установяване на родствени връзки между поколенията, с цел възпитание на подрастващите в родолюбие.

ІІ. Условия за участие

Конкурсът има състезателен характер.

Участниците са разпределени в четири възрастови групи:

І – група – от ІІ до ІV клас

ІІ – група – от V до VІІ клас

ІІІ – група – от VІІІ до 12 клас

ІV – група – над 20 години

ІІІ. Регламент на конкурса

1. Заявки за участие в конкурса се изпращат до 10.10.2018 г.

на email: kliment _ oxridski@abv.bg

2. Конкурсната програма ще бъде качена във фейсбук страницата на НЧ “Св. Климент Охридски 1858г”, след изпращането на всички заявки.

3. Конкурсът ще се проведе на 27.10.2018г. в сградата на Народно читалище „Св. Климент Охридски 1858г.”.

Участниците представят пред професионално жури от представители на Българска генеалогична федерация “Родознание”, Регионална библиотека “Захарий Княжески” – Стара Загора и утвърдени родоизследователи и краеведи, разработките си в резюме, до една страница.

Всички участници в конкурса получават грамоти.

Най-добре представилите се участници, получават награди и диплом.

Награди от спонсори

Награда от Българско генеалогическо дружество “Родознание, гр. София

Всички материали се изпращат с подробно описание в писмен вид до 20.10.2018 г. на адрес :

гр. Стара Загора

п.к – 6001

бул. „Цар Симеон Велики” 156

получател: НЧ „Св. Климент Охридски 1858г.” / за конкурса “Родоизследовател – краевед” /.

Телефони за връзка: 042 62 32 06, 042 64 51 43

0898457708-Катранджиева

Всички разходи на участниците в конкурса са за тяхна сметка.

На страницата на читалището ще има телефони на хотели с преференциални цени за участниците.

* Постъпилите по – късно материали от определената дата, не участват в конкурса.