Предколедно за потребителите на ДСП – Стралджа

ДОБРИ ДУМИ И ДАР
Потребители на услугата Домашен социален патронаж в Стралджа бяха приятно изненадани от зам.-кмета Гроздан Иванов, който лично ги посети, за да разбере доколко са доволни от предоставяната услуга. От проведения разговор стана ясно, че хората са доволни от грижите, които включват не само доставка на топла храна, но и всекидневно измерване на кръвното налягане от медицинско лице. Зам.-кметът зарадва възрастните хора с цитрусови плодове-дар от кмета на общината Атанас Киров и търпеливо изслуша всички потребители, като се ангажира с обогатяване и подобряване на социалната услуга.