Предизвикателство за талантливите и амбициозните ученици

С Т А Т У Т

НА

КОНКУРС ЗА МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТ И РИСУНКА

ПОСВЕТЕН НА 144 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Цели на конкурса:

Да съхранява и утвърждава едни от най – важните човешки ценности – родолюбие, признателност, патриотизъм;

Да провокира в учениците стремеж към изучаването на историята на България и бележитите и личности;

Да предизвика творческото въображение, провокирано от събитието;

Да предизвика активна гражданска позиция в подрастващите.

Видове ученически разработки:

Мултимедийна презентация.

Есе.

III. Рисунка.

Регламент:

Право на участие имат всички ученици от учебни заведения на територията на община Стралджа, разделени в следните възрастови групи в трите раздела:

Раздел I. Мултимедийна презентация

V – VII клас

VIII – XII клас

Раздел II. Есе

V – VII клас

VIII – XII клас

Раздел III. Рисунка

I – IV клас

V – VII клас

VIII – XII клас

Изисквания:

Във всички раздели и възрастови групи участието е индивидуално;

Всеки участник може да представи само по една творба във всеки раздел;

Всяка творба да е придружена с данни за участника: три имена, клас, име на учебното заведение, което представя, ръководител.

Награди:

Първа възрастова група I – IV клас – първа, втора и трета награда;

Втора възрастова група V – VII клас – първа, втора и трета награда;

Трета възрастова група VIII – XII клас – първа, втора и трета награда.

Организатор на конкурса:

Община Стралджа.

Краен срок за предаване на творбите – 21.02.2022г. до 16.30 часа в Общинска администрация, стая №14.

Наградите и грамотите на победителите в отделните възрастови групи предвид епидемичната обстановка ще бъдат изпратени до директорите на образователната институция, която представят.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ