Превенция

ГОСТЪТ ИЛАЙ
В оживения пазарен ден стралджанци се разминават с един необичаен минувач. Кучето Илай, водено от полицай, послушно пристъпва, внимателно се оглежда, дружелюбно позира. Но, при дадена команда дресираната немска овчарка може да извърши чудеса. И това трябва да се знае от хората, които правят някакви планове за престъпна дейност. Другото кучето само ще покаже и докаже, ако се наложи!
Гостуването на Илай в Стралджа не е инцидентно. То ще бъде постоянна превантивна мярка на ОД МВР и РУ като противодействие на престъпността и предприемане на изпреварващи действия на нейното недопускане. Целта на това мероприятие е снижаване на престъпните деяния до минимални нива, повишено доверие на гражданите към институцията и участие в реализиране на политиките по превенция на престъпността.