Празникът на просветата и културата в Стралджа

ЗА НАШИЯ ЕЗИК СВЕЩЕН
С вечната песен в прослава на светите братя Кирил и Методий „Върви, народе възродени“ започна тазгодишния 24 май в Стралджа. Пъстър и богат, празникът събра на площада представители на всички образователни и културни институции в общината. На особена почит и уважение се радваха ветерани на просветата и културата. Гроздан Иванов, зам.кмет на общината, отправи сърдечно поздравление към всички присъстващи, а в следващите минути, заедно с Иван Иванов, зам.кмет, връчиха награди на заслужили педагози и ученици.
За доказана дейност като общественик и педагог, със заповед на кмета на общината Атанас Киров, Йорданка Николова и Денка Василева /Сотирова/ получиха Почетен знак с образа на П. Кр.Яворов, Грамота и парична награда в размер на 300 лв.
За активна журналистическа дейност, гражданска позиция и като автор на книги с герои от родния край с Почетен знак Герб на общината/златен/ бе удостоена Веселина Седларска, журналист.
С протоколни подаръчни сувенири на община Стралджа, за постигнати високи резултати в учебния процес и активно участие в празници и прояви за издигане престижа на учебните институции бяха удостоени: Боряна Георгиева, ст.учител по математика и ИТ при СУ“П.Яворов“, Стефка Георгиева и Диана Балъкчиева, ст.учители от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа, Живка Пашова, ст.учител в ОУ“Хр.Ботев“ Войника, Иванка Николова и Йорданка Минкова, ст.учители в ДГ“М.Рубенова“, Нели Тончева Кавалджиева и Иванка Пенева, ст.учители в ДГ“Здравец“.
За отличен успех и високи резултати в конкурси и състезания с протоколни подаръчни сувенири на общината бяха наградени и учениците: Мирослав Великов, VІІІ кл., Ивайло Йорданов, VІІ кл. Парични награди за класиране на първо, второ или трето място в Национални конкурси получиха: Мирослав Минков, V кл., Мирослав Великов, VІІІ кл., Николай Атанасов, ХІІ кл., Петър Райнов, Х кл., Мая Дичева, ХІ кл., Димитър Драганов, ХІІ кл. -всички от СУ“П.Яворов“ и Стефка Димитрова , VІ кл. – ОУ Зимница.
Празникът продължи с програма в която се сляха песните, танците и настроението на децата от Детските градини „М.Рубенова“ и „Здравец“, учениците от основните училища в Зимница, Войника и Стралджа и СУ“П.Яворов“. Прекрасни бяха народните танци, художествената гимнастика, песните и инструменталните изпълнения, литературно-музикалните композиции. Красиви и изпълнени с енергия на сцената танцуваха и мажоретните състави при ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа и СУ“П.Яворов“. На финала, грейнали в народните си носии, закриха празника децата от ТС“Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016“.