Пореден успех на Димитър Драганов

ТАЛАНТЪТ, КОЙТО ОТНОВО ПОЛУЧИ ПРИЗНАНИЕ
Сред множеството участници в тазгодишния Конкурс за есе по повод Трети март на Инициативния комитет за местен референдум Ямбол първото място убедително и безапелационно спечели Димитър Драганов, ученик от ХІІ клас на СУ“П.Яворов“- Стралджа. Журито в състав:
Доцент Николай Ников, доктор на науките, преподавател в департамент по езиково обучение в СУ“ Климент Охридски“- София,
Станка Вълева- преподавател по български език и литература в ПГ „Васил Левски“- Ямбол, Анелия Георгиева- преподавател по български език и литература в ОУ“Димчо Дебелянов“ Ямбол и
Росица Бакалова – преподавател по български език и литература в ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ Ямбол, си каза тежката дума и талантливият ученик,който е носител на първа награда и от първия конкурс на ИК, отново доказа, че е най-добрия в групата за ученици VІІІ-ХІІ клас. Неговото есе е написано не за конкурса , а защото такива са горещите чувства, които го изгарят. Всеки път, когато пише за България, Митко влага сърцето си. Тайната за постиженията си той споделя чрез една мисъл на Уилям Артър Уорд:“Рецептата за успеха е : учи, докато останалите спят, работи, докато останалите се шляят без работа, подготвяй се, докато останалите играят, мечтай, докато останалите само желаят!“