Поклон!

ОТИДЕ СИ СТОЯН СТОЯНОВ
На 28 август т.г. внезапно ни напусна бившият кмет на с.Поляна Стоян Стоянов. В продължение на три мандата, за периода от 2003-2015г., той работи всеотдайно и неуморно за развитието на родното с.Поляна. По време на неговото кметуване бе извършен основен ремонт на читалищната сграда, на сградата на кметството, на „Попова чешма“ , изградена беше детска площадка и други полезни дейности с които Стоян Стоянов ще остане в спомените на местните хора. С благодарност за посветения труд, време и енергия за родното място, в грижа за хората и с мисълта за едно по-добро бъдеще.
Стоян Стоянов е роден през 1951г. Завършил е ВНВУ“В.Търново“, където получава военно звание „инженер-лейтенант“. В последствие завършва и Висшата военна академия „Г.С.Раковски“ София, служи в Българската армия до 2002г. , пенсионира се със звание „подполковник“. Женен. Баща на две дъщери.
Поклон пред светлата му памет!
Погребението ще бъде днес в родното му с. Поляна.