ОТ ПОЛИЦИЯТА ПРИЕМАТ ПОДМЯНА НА ЛИЧНИ КАРТИ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ИМ

От ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА М В Р – ЯМБОЛ
СЕКТОР „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“

Уважаеми граждани, във връзка с изтичане срока на валидност на голям брой документи за самоличност през 2020г. и очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи Ви уведомяваме, че
1.Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.
За улесняване на административното обслужване, Ви призоваваме да не изчаквате изтичането на крайния срок на валидност на документите и да се възползвате от възможността за предсрочната им подмяна.
Сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол има готовност за организиран прием на заявления за лични карти и паспорти (в кметства, фирми и учреждения), по предварително изготвен списък, с цел улесняване на гражданите.

2.Българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:
-сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;
-звено „БДС“ в Районно управление Елхово;
-звено „БДС“ в Районно управление Стралджа.

3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg .