Отново с Жени аниматор

ХАЙДЕ ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ!
Обичайно в петък, този път на 4 август, отново от 19ч. пред хотел „Хемус“ нови забавления с аниматор Жени. Заповядайте ,мили деца! Нека властва веселието, забавлението, игрите, радостта!