Отличия за самодейци

ПЕСНИТЕ НА ПОЛЯНА ЗВУЧАХА НА „КАРА ДЕРЕ“
Трето място за певческата група от Поляна и поощрителна награда за представяне на обичая „Повранки“ спечелиха самодейците на 22-то издание на Фолклорния събор в Еленово, Новозагорско. В местността „Кара дере“, в подножието на Св.Илийските възвишения се състезаваха певци, инструменталисти, групи за изворен фолклор, обредни групи. Представителите на с.Поляна показаха не само красивите местни народни песни. Зрители и гости истински се наслаждаваха и на интересния народен обичай, който полянчани показаха във вида в който са го наследили от дедите.